Advocat Mercantil

Abogado Mercantil en Reus

Especialista en Dret Mercantil

Advocat Mercantilista a Reus

Constitució i liquidació de societats

Som conscients que la creació i dissolució de societats pot ser un procés complex i delicat. 

El nostre equip d’advocats t’ajudarà en tots els aspectes relacionats amb la constitució i liquidació de societats, garantint que segueixis els procediments legals adequats i minimitzant els riscos jurídics.

Reestructuracions societàries

En un món empresarial en constant evolució, les reestructuracions societàries poden ser crucials per a l’èxit i la supervivència de les empreses. 

Oferim assessorament expert en aquesta àrea, ajudant-te a avaluar les opcions disponibles i a implementar els canvis necessaris per adaptar-te als reptes empresarials en curs.

Acords entre socis (parasocial)

Els acords entre socis són essencials per establir les bases d’una relació empresarial saludable i garantir una presa de decisions eficaç. 

Els nostres advocats t’ajudaran a redactar i negociar acords entre socis, protegint els teus interessos i evitant conflictes innecessaris en el futur.

Protocol familiar

Només un 7% de les empreses arriben a la tercera generació.

El protocol familiar és una eina important per a empreses familiars que busquen assegurar la continuïtat i harmonia en la gestió de l’empresa a través de les generacions. 

El nostre despatx t’ofereix suport en l’elaboració i implementació del protocol familiar, ajudant-te a establir les pautes i els valors que guiaran l’empresa en el futur.

Contractació mercantil

La contractació mercantil és una part essencial de qualsevol negoci. 

El nostre equip d’advocats et proporcionarà assessorament jurídic en tots els aspectes relacionats amb la contractació mercantil, incloent-hi la redacció, revisió i negociació de contractes per protegir els teus interessos, evitant l’abús de poder de l’altra part i la simple adhesió.

Modificacions estatutàries

En un entorn empresarial canviant, les empreses sovint necessiten adaptar-se a les noves circumstàncies. 

Oferim suport en les modificacions estatutàries, assegurant que els canvis es realitzin de manera adequada i legalment vàlida, i oferint assessorament sobre les implicacions jurídiques d’aquests canvis.

Responsabilitat d’administradors

Els administradors tenen responsabilitats legals significatives en la gestió de les empreses. 

Els nostres advocats t’assessoraran sobre les teves responsabilitats com a administrador, ajudant-te a comprendre i complir amb les obligacions legals per evitar possibles sancions i conflictes legals.

Compravenda d’empreses

La compravenda d’empreses és una operació en la qual la part venedora transmet la propietat o una part significativa del capital social d’una empresa a la part compradora, a canvi d’un preu acordat. Aquesta és una transacció complexa que implica diversos aspectes legals, financers i comercials. És fonamental, sobretot per la part compradora, realitzar una due dilligence de la companyia, per investigar detalladament l’estat de l’empresa objecte de la compra. Això implica revisar les seves operacions, finances, aspectes legals, passius, patents, clients, competidors, etc., amb l’objectiu de comprendre els riscos i oportunitats associades a l’adquisició.

Cada compravenda d’empreses és única i pot tenir molts factors rellevants que cal tenir en compte. Per això, el nostre equip d’advocats et proporcionarà assessorament jurídic per assegurar que la transacció es realitzi amb èxit i sense problemes legals.

Assessorament a start-ups

Quan un emprenedor té un nou projecte empresarial que vol validar i posar-lo al mercat, tendeix a no ser objectiu i només veu les fortaleses i les oportunitats que aquella idea li pot suposar, sense tenir en compte les debilitats i amenaces que es trobarà al llarg dels primers anys d’aventura. Lamentablement, moltes d’aquestes empreses no superen els 3-5 anys de vida.

Com a Conseller d’una incubadora de referència situat a la Catalunya sud, oferim assessorament jurídic especialitzat per a start-ups, ajudant-te a descobrir els principals aspectes legals que esdevenen crítics com ara, l’equip, la distribució de les participacions socials, l’acord parasocial, el finançament i altres elements que han de permetre’t centrar-te en el creixement del teu negoci.