Advocat Civil

Abogado especialista en derecho civil en Reus

Especialista en Dret Civil

Advocat Civil a Reus

Arrendaments urbans i contractació immobiliària

Ja siguis propietari o inquilí, els arrendaments i la contractació immobiliària poden ser complicats i generar molts problemes. A més, la darrera reforma de la Llei de l’habitatge implica nombrosos canvis a tenir en compte en la redacció dels contractes.

El nostre equip d’advocats t’assessorarà en totes les qüestions relacionades amb els contractes d’arrendament, com ara la redacció, revisió i negociació dels termes, així com en la compra-venda d’immobles, garantint que els teus interessos estiguin protegits.

Propietat horitzontal-vertical i drets reals immobiliaris

La propietat horitzontal-vertical i els drets reals immobiliaris poden implicar una sèrie de normes i regulacions complexes. 

Els nostres advocats t’assessoraran en tot el relacionat amb aquestes qüestions, ja sigui en la gestió de comunitats de propietaris, en la constitució de drets de superfície o altres drets reals immobiliaris, garantint la teva seguretat jurídica.

Reclamacions de quantitat-impagaments

Si et trobes amb situacions d’impagament o reclamacions de quantitat pendents, el nostre despatx et pot ajudar.

No és el mateix que tu per enèsima vegada reclamis via whatsapp o email una factura al teu deutor, que no et farà cas i et seguirà donant llargues, a que ho faci el teu advocat a través d’un burofax, advertint-lo de que si no paga la quantitat deguda en 5 dies naturals, se li reclamarà el deute a través del procediment judicial oportú, amb els interessos comercials i moratoris oportuns.

Oferim serveis legals per a la reclamació de deutes i impagaments, ajudant-te a recuperar els diners que et deuen i prevenint situacions de falta de pagament en el futur.

Desnonaments

En cas de desnonament, és important comptar amb l’assessorament jurídic adequat per protegir els teus drets com a propietari o inquilí. 

Els nostres advocats t’assistiran en els procediments de desnonament, assegurant que tot es realitzi d’acord amb la legislació vigent i protegint els teus interessos durant el procés.

Constitució d’associacions i fundacions

Si tens la intenció de constituir una associació o fundació, el nostre despatx t’ofereix suport legal en tot el procés.

T’ajudarem a redactar els estatuts, a registrar-la i establirem les bases adequades per a la teva entitat sense ànim de lucre.

Reclamacions bancàries

Moltes de les crisis que hem superat aquest segle, tenen el seu origen en que el sector bancari ha fet i ha desfet el que ha volgut, sense massa controls ni del Banc d’Espanya ni d’altres entitats que, en principi, havien de protegir a l’empresariat i al ciutadà. 

Les entitats bancàries han tingut el poder suficient per fer signar hipoteques, préstecs, línies de crèdit i altres productes que amb els anys s’ha sentenciat que incloïen clàusules totalment abusives que s’han acabat declarant nul·les. 

És un deure moral defensar a la ciutadania de tots aquests abusos.

Primer sempre plantegem una fase preliminar en que s’intenta arribar a un acord amb les entitats financeres per que eviti el procediment judicial, però moltes d’aquestes entitats només estan disposades a negociar quan realment es presenta la demanda en contra seva. Sí, és un contrasentit, però és la seva forma habitual de procedir.

Oferim serveis legals especialitzats en reclamacions bancàries, ajudant-te a defensar els teus drets com a consumidor o empresa en casos de clàusules abusives, productes financers inadequats o altres problemàtiques bancàries.

Contractació civil

La contractació civil són acords voluntaris entre dues o més parts per establir obligacions i drets legals. 

Aquests contractes estan regits pel dret civil i busquen regular diferents relacions i transaccions entre persones físiques o jurídiques. 

Els més habituals són: compravenda, arrendament, préstec, mandat, donació, prestació de serveis, entre d’altres.

El nostre despatx t’assessorarà en la redacció, revisió i negociació de contractes civils, garantint que els teus interessos estiguin protegits i evitant conflictes legals innecessaris.

Mediació

La mediació és una alternativa eficaç per a la resolució de conflictes sense haver de recórrer als jutjats ni tribunals.

Els nostres advocats estan certificats com a mediadors i t’ofereixen aquesta opció per arribar a un acord satisfactori, evitant costos i dilacions judicials.

Si necessites assistència legal en qüestions immobiliàries, civils o en la resolució de conflictes, no dubtis a contactar amb el nostre despatx d’advocats.

Estarem encantats de programar una consulta per analitzar la teva situació i oferir-te el suport i l’assessorament que necessites per protegir els teus interessos i aconseguir una solució favorable.